Fundacja Edukacji Biznesowej została powołana do życia aktem notarialnym 09.12.2015 r. Naszym głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju i wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Swoją misję realizujemy poprzez działalność edukacyjną, szkoleniową, konferencyjną, seminaryjną, a także informacyjną i wydawniczą.

Nasze projekty adresujemy przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do osób prywatnych. Ponadto współpracujemy z urzędami, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami publicznymi działającymi na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz poprawy życia społecznego, w różnych jego wymiarach.

Ważny jest dla nas człowiek i jego podmiotowość w różnych aspektach życia: zawodowym, prywatnym, społecznym.